Bli medlem

Hvorfor og hvordan bli medlem?

 • Tilgang til et godt nettverk, både faglig og sosialt
 • Tilgang til relevante nøkkeltall
 • Tilgang til unik kompetanse innenfor bransjen
 • Tilgang til ulike rutiner og prosedyrer
 • Mulighet til å delta på aktuelle seminarer/webinarer, studieturer i inn- og utland.
 • Tilgang til gunstige innkjøpsordninger
 • Tilgang til felles kampanjer/aktiviteter med tilhørende markedsmateriell, planer og prosedyrer
 • Du har alltid noen å støtte deg på, søke råd hos

Kostnader:

kr.5.000 i medlemskontingent (årlig)
kr.35.000 i medlemsavgift (årlig)
kr.25.000 ved oppstart (en gangs sum)


Krav/vedtekter

Krav til deg som medlem (unntak fra enkelte kriterier kan gjøres etter nærmere vurdering av årsmøtet):

 • kr.25.000 ved oppstart, som andel av samvirkeforetaket. Man mottar ikke avkastning på sine innskudd.
 • Årlig innbetaling (pr dato er) kr.5.000 medlemskontingent og kr.35.000 i medlemsavgift
 • Medlemmer forplikter seg til å være lojale mot de samarbeidsavtaler de inngår gjennom Badelandene
 • Man må drifte etter bedriftsøkonomiske prinsipper
 • Åpningstidene må gjenspeile tilgjengelighet alle ukens dager
 • Det legges vekt på at anlegget skal fremstå som et underholdningstilbud, med fasiliteter ut over hva markedet oppfatter som en ren svømmehall
 • Servicetilbudet må inkludere serveringsfasiliteter
 • Medlemskap kan tegnes av eiere og/eller driftere av bade- og svømmeanlegg i Norge
 • I hht. Samvirkeloven faller medlemskapet bort etter 2 år uten deltagelse i foretaket.
 • Utmeldelse av foretaket må sies opp skriftlig med minst 3 måneders varsel
 • Ved utmeldelse skal det betales medlemskontingent og serviceavgift for den andelen av året som er gått fram til oppsigelsestidens utløp
 • Det gis ikke anledning til å kreve medlemskapitalen tilbakebetalt og evt. verdiskapning ved utmelding
 • Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer som fremkommer av virksomhetsplanen
 • Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv
 • En representant fra hver medlemsbedrift plikter å møte på årsmøtet hvert år innen juni måned

Virksomhetsplan

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer?
Ta kontakt via: post@badelandene.no