Formål

Badelandene har som formål å bidra til utvikling av medlemmenes drift gjennom markedsføring, innkjøpsordninger, utveksling av erfaringer og kreative innspill for aktiviteter og bedre driftskonsepter, bidra til økt kompetanse og felles forståelse av sikkerhet i norske bade- og svømmeanlegg

Hensikten med Badelandene er å gjøre hverandre gode gjennom et faglig og sosialt nettverk.

Badelandene legger stor vekt på bransjens omdømme som skal styrkes gjennom gode, felles holdninger til å ha rene, velholdte og interessante lokaler og fasiliteter, hvor gjesten og sikkerheten alltid er i fokus.

Helt siden starten i 2004 har Badelandene hatt 4 klare fokusområder:

  1. Sikkerhet
  2. Innkjøpsordninger
  3. Markedsføring 
  4. Møtested og nettverk for ledere og mellomledere i badebransjen