Nøkkeltall

Badelandene samler årlig inn nøkkeltall fra alle våre medlemmer, så som eksempelvis innenfor energi, vannforbruk, snittpriser, omsetning osv.

Medlemmene får tilgang til nøkkeltallene,  og har dermed en unik mulighet til å lære av sine kollegaer, drive benchmarking.